BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Sunday, August 15, 2010

Model sosial


  1. Pembelajaran Koperatif
-Berfokus kepada perkembangan konsep dan kemahiran melalui kerja kumpulan yang diutarakan oleh Salvin, dan Johnson.
-Melalui kerja kumpulan bersifat koperatif, murid-murid belajar untuk menguasai maklumat, idea dan kemahiran yang penting di sampaing di sampaing menyelasaikan permasalahan yang timbul.
-Murid-murid juga dapat bersaing dalam suasana yang kondusif.


2. Main Peranan

-Murid-murid dikehendaki berlakon watak-watak berdasarkan satu situasi hipotetikal yang telah dikenalpasti.
-Mereka akan lebih peka terhadap masalah sosial yang timbul dalam kehidupan seharian sekaligus dapat menyelesaikan masalah tersebut.


3. Simulasi

-Menggabungkan maklumat mengenai satu-satu kemahiran melalaui demonstrasi, praktis dan latihan khusus sehingga kemahiran tersebut berjaya dikuasai oleh murid-murid kita.
-Dibentuk berasaskan situasi sebenar di mana kita cuba mewujudkan satu situasi yang mirip kepada situasi hidup dalam sesi pengajaran
-Murid akan mengambil bahagian dalam aktiviti ini sehingga mencapai matlamat pengajaran.
-Membantu murid-murid melihat objek perwakilan yang sebenar.


0 comments: