BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Sunday, August 15, 2010

Teori - Teori Pembelajaran

  1. Prinsip- prinsip dan hukum pembelajaran yang dihasilkan daripada kajian- kajian ahli psikologi pendidikan.

  2. Teori pembelajaran ini merupakan asas kepada para pendidik agar dapat memahami tentang cara pelajar belajar.

  3. Pendidik diharapkan agar dapat menghubung kaitkan prinsip dan hukum pembelajaran dengan kaedah dan teknik yang akan digunakan. Terdapat empat teori pembelajaran utama dalam pendidikan.

  4. Teori- teori ini adalah behaviorisme, kognitif, sosial dan humanis .
0 comments: